Sim Đầu Số 052

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0523.79.3979 21.200.000 54 Đặt mua
2 Viettel 0522.06.6789 30.000.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0522.63.7777 24.700.000 46 Đặt mua
4 Viettel 05.222222.15 23.100.000 23 Đặt mua
5 Viettel 0522.51.7777 24.700.000 43 Đặt mua
6 Vietnamobile 0522.02.6666 47.100.000 35 Đặt mua
7 Vietnamobile 05284.00000 22.365.000 19 Đặt mua
8 Vietnamobile 05236.00000 39.200.000 16 Đặt mua
9 Vietnamobile 05231.44444 37.300.000 31 Đặt mua
10 Vietnamobile 0523.96.96.96 37.200.000 55 Đặt mua
11 Vietnamobile 0522.10.10.10 21.300.000 12 Đặt mua
12 Vietnamobile 0528.888.222 38.200.000 45 Đặt mua
13 Vietnamobile 0528.889.889 23.500.000 65 Đặt mua
14 Vietnamobile 0522.30.30.30 21.300.000 18 Đặt mua
15 Vietnamobile 0522.397.979 22.100.000 53 Đặt mua
16 Vietnamobile 0523.25.25.25 24.700.000 31 Đặt mua
17 Vietnamobile 0523.179.179 24.700.000 44 Đặt mua
18 Vietnamobile 0522.17.2222 20.000.000 25 Đặt mua
19 Vietnamobile 0522.27.27.27 25.000.000 36 Đặt mua
20 Vietnamobile 0522.567.899 24.000.000 53 Đặt mua
21 Vietnamobile 0523.455.678 49.600.000 45 Đặt mua
22 Vietnamobile 0528.179.179 24.700.000 49 Đặt mua
23 Vietnamobile 0528.222.777 27.300.000 42 Đặt mua
24 Vietnamobile 0523.222.333 34.200.000 25 Đặt mua
25 Vietnamobile 0522.123.123 44.500.000 21 Đặt mua
26 Vietnamobile 0523.27.27.27 25.000.000 37 Đặt mua
27 Vietnamobile 0523.454.567 43.000.000 41 Đặt mua
28 Vietnamobile 0528.666.668 49.200.000 53 Đặt mua
29 Vietnamobile 0528.777779 25.200.000 59 Đặt mua
30 Vietnamobile 052.303.5555 29.000.000 33 Đặt mua
31 Vietnamobile 0523.08.08.08 29.400.000 34 Đặt mua
32 Vietnamobile 0522.179.179 22.000.000 43 Đặt mua
33 Vietnamobile 0522.19.5555 40.000.000 39 Đặt mua
34 Vietnamobile 0523.565656 29.700.000 43 Đặt mua
35 Vietnamobile 0522.89.3333 33.800.000 38 Đặt mua
36 Vietnamobile 0523.09.09.09 32.400.000 37 Đặt mua
37 Vietnamobile 05.2239.2239 24.800.000 37 Đặt mua
38 Vietnamobile 0523.98.98.98 38.500.000 61 Đặt mua
39 Vietnamobile 0523.55.3333 29.000.000 32 Đặt mua
40 Vietnamobile 0528.56.56.56 42.000.000 48 Đặt mua
41 Vietnamobile 0523.81.81.81 26.400.000 37 Đặt mua
42 Vietnamobile 05.22.11.6789 38.000.000 41 Đặt mua
43 Vietnamobile 0523.59.59.59 21.400.000 52 Đặt mua
44 Vietnamobile 052.880.6666 31.700.000 47 Đặt mua
45 Vietnamobile 0522.19.19.19 26.700.000 39 Đặt mua
46 Vietnamobile 0523.26.26.26 30.800.000 34 Đặt mua
47 Vietnamobile 0522.03.5555 32.400.000 32 Đặt mua
48 Vietnamobile 0528.08.5555 32.000.000 43 Đặt mua
49 Vietnamobile 0528.11.6789 21.400.000 47 Đặt mua
50 Vietnamobile 0523.626262 30.000.000 34 Đặt mua
51 Vietnamobile 0528.44.7777 22.500.000 51 Đặt mua
52 Vietnamobile 0528.97.97.97 28.300.000 63 Đặt mua
53 Vietnamobile 0528.91.91.91 29.900.000 45 Đặt mua
54 Vietnamobile 0523.18.18.18 25.900.000 37 Đặt mua
55 Vietnamobile 0523.666.668 29.700.000 48 Đặt mua
56 Vietnamobile 0528.84.7777 22.400.000 55 Đặt mua
57 Vietnamobile 0522.27.8888 47.700.000 50 Đặt mua
58 Vietnamobile 0523.993.999 38.700.000 58 Đặt mua
59 Vietnamobile 0522.01.6666 35.000.000 34 Đặt mua
60 Vietnamobile 0523.889.889 22.400.000 60 Đặt mua
[1] 2

Mã MD5 của sim đầu số 052 : eb1a664087ae71319a92e43f4a7a0abf

DMCA.com Protection Status