Sim Đầu Số 052

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0523.567.222 7.500.000 34 Đặt mua
2 Viettel 0528.868.988 1.300.000 62 Đặt mua
3 Viettel 0528.034.044 840.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0522.51.7777 24.700.000 43 Đặt mua
5 Viettel 0522.529.929 1.250.000 45 Đặt mua
6 Viettel 0522.28.2019 1.700.000 31 Đặt mua
7 Viettel 0528.223.228 1.295.000 34 Đặt mua
8 Viettel 0522.28.1988 3.000.000 45 Đặt mua
9 Viettel 0522.28.1989 2.290.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0523.668.778 2.290.000 52 Đặt mua
11 Viettel 0528.223.233 1.295.000 30 Đặt mua
12 Viettel 0522.29.2009 2.290.000 31 Đặt mua
13 Viettel 0528.15.2004 1.175.000 27 Đặt mua
14 Viettel 0522.63.7777 24.700.000 46 Đặt mua
15 Viettel 0528.80.1989 2.290.000 50 Đặt mua
16 Viettel 0528.363.668 2.240.000 47 Đặt mua
17 Viettel 0528.15.2016 1.175.000 30 Đặt mua
18 Viettel 05.222.32866 1.100.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0528.22.02.21 1.295.000 24 Đặt mua
20 Viettel 0523.71.5678 4.750.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0522.056.779 950.000 43 Đặt mua
22 Viettel 0528.345.979 1.300.000 52 Đặt mua
23 Viettel 05.222.38988 1.325.000 47 Đặt mua
24 Viettel 0522.232.686 1.700.000 36 Đặt mua
25 Viettel 0528.15.2005 1.175.000 28 Đặt mua
26 Viettel 0523.678.222 6.530.000 37 Đặt mua
27 Viettel 0528.289.868 1.632.500 56 Đặt mua
28 Viettel 0523.577.577 12.200.000 48 Đặt mua
29 Viettel 0528.859.899 1.043.000 63 Đặt mua
30 Viettel 0528.15.2007 1.175.000 30 Đặt mua
31 Viettel 0528.223.226 1.295.000 32 Đặt mua
32 Viettel 0528.15.2019 1.175.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0528.15.2012 1.250.000 26 Đặt mua
34 Viettel 0528.15.2018 1.175.000 32 Đặt mua
35 Viettel 0528.757.999 10.000.000 61 Đặt mua
36 Viettel 0528.15.2009 1.175.000 32 Đặt mua
37 Viettel 0528.15.2002 1.250.000 25 Đặt mua
38 Viettel 0522.958.898 1.325.000 56 Đặt mua
39 Viettel 0523.00.2002 13.700.000 14 Đặt mua
40 Viettel 0522.45.1992 1.900.000 39 Đặt mua
41 Viettel 0528.345.379 1.300.000 46 Đặt mua
42 Viettel 0528.661.886 1.250.000 50 Đặt mua
43 Viettel 0523.678.333 9.000.000 40 Đặt mua
44 Viettel 0522.73.5678 4.750.000 45 Đặt mua
45 Viettel 0522.28.1982 1.700.000 39 Đặt mua
46 Viettel 0528.299.668 1.325.000 55 Đặt mua
47 Viettel 0528.86.1999 9.790.000 57 Đặt mua
48 Viettel 0528.365.979 1.040.000 54 Đặt mua
49 Viettel 0522.27.1980 1.180.000 36 Đặt mua
50 Viettel 0528.223.224 1.295.000 30 Đặt mua
51 Viettel 0523.92.5678 6.090.000 47 Đặt mua
52 Viettel 0528.15.2015 1.175.000 29 Đặt mua
53 Viettel 0528.791.279 1.250.000 50 Đặt mua
54 Viettel 0523.45.5995 1.700.000 47 Đặt mua
55 Viettel 0522.28.1997 2.290.000 45 Đặt mua
56 Viettel 05.222.12213 1.990.000 20 Đặt mua
57 Viettel 0522.239.039 1.325.000 35 Đặt mua
58 Viettel 0523.855.999 10.000.000 55 Đặt mua
59 Viettel 0528.223.868 1.497.500 44 Đặt mua
60 Viettel 0522.969.888 10.000.000 57 Đặt mua
[1] 2 3 4

Mã MD5 của sim đầu số 052 : eb1a664087ae71319a92e43f4a7a0abf

DMCA.com Protection Status