Sim Đầu Số 052

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0523.101.568 595.000 31 Đặt mua
2 Vietnamobile 0523.950.668 595.000 44 Đặt mua
3 Vietnamobile 05.23.07.1990 4.940.000 36 Đặt mua
4 Vietnamobile 0523.79.33.68 1.330.000 46 Đặt mua
5 Vietnamobile 05.22.05.1988 5.000.000 40 Đặt mua
6 Vietnamobile 0523.507.068 595.000 36 Đặt mua
7 Vietnamobile 0522.833.889 840.000 48 Đặt mua
8 Vietnamobile 0522.05.08.89 860.000 39 Đặt mua
9 Vietnamobile 0523.807.868 595.000 47 Đặt mua
10 Vietnamobile 0523.420.268 525.000 32 Đặt mua
11 Vietnamobile 0522.092.026 5.000.000 28 Đặt mua
12 Vietnamobile 052.26.7.1998 2.400.000 49 Đặt mua
13 Vietnamobile 0522.252.656 700.000 35 Đặt mua
14 Vietnamobile 0523.002.168 595.000 27 Đặt mua
15 Vietnamobile 0523.366.968 595.000 48 Đặt mua
16 Vietnamobile 0528.3.6.1989 910.000 51 Đặt mua
17 Vietnamobile 0522.05.03.92 700.000 28 Đặt mua
18 Vietnamobile 0528.57.1977 1.750.000 51 Đặt mua
19 Vietnamobile 052.279.1980 1.900.000 43 Đặt mua
20 Vietnamobile 0522.09.2023 5.000.000 25 Đặt mua
21 Vietnamobile 0522.568.366 1.030.000 43 Đặt mua
22 Vietnamobile 0523.238.238 3.980.000 36 Đặt mua
23 Vietnamobile 0523.003.068 595.000 27 Đặt mua
24 Vietnamobile 0528.048.889 640.000 52 Đặt mua
25 Vietnamobile 05.22.08.1988 10.700.000 43 Đặt mua
26 Vietnamobile 0523.952.668 595.000 46 Đặt mua
27 Vietnamobile 0523.45.1551 910.000 31 Đặt mua
28 Vietnamobile 0528.677.968 810.000 58 Đặt mua
29 Vietnamobile 0528.150.268 595.000 37 Đặt mua
30 Vietnamobile 05.2299.3939 3.900.000 51 Đặt mua
31 Vietnamobile 0523.568.679 840.000 51 Đặt mua
32 Vietnamobile 0522.983.988 1.290.000 54 Đặt mua
33 Vietnamobile 0523.055.768 595.000 41 Đặt mua
34 Vietnamobile 05.22.01.1995 12.000.000 34 Đặt mua
35 Vietnamobile 0523.232.568 595.000 36 Đặt mua
36 Vietnamobile 0523.019.979 630.000 45 Đặt mua
37 Vietnamobile 0523.031.588 595.000 35 Đặt mua
38 Vietnamobile 0523.592.588 595.000 47 Đặt mua
39 Vietnamobile 0523.279.288 595.000 46 Đặt mua
40 Vietnamobile 052.23.1.1994 1.480.000 36 Đặt mua
41 Vietnamobile 0522.357.679 595.000 46 Đặt mua
42 Vietnamobile 0528.229.555 1.440.000 43 Đặt mua
43 Vietnamobile 0522.988.768 595.000 55 Đặt mua
44 Vietnamobile 0523.128.188 595.000 38 Đặt mua
45 Vietnamobile 0523.909.368 595.000 45 Đặt mua
46 Vietnamobile 0523.660.068 595.000 36 Đặt mua
47 Vietnamobile 0528.007.007 22.000.000 29 Đặt mua
48 Vietnamobile 0522.855.779 770.000 50 Đặt mua
49 Vietnamobile 0523.682.768 595.000 47 Đặt mua
50 Vietnamobile 0523.322.668 595.000 37 Đặt mua
51 Vietnamobile 0522.992.068 595.000 43 Đặt mua
52 Vietnamobile 0523.453.499 525.000 44 Đặt mua
53 Vietnamobile 0528.209.668 595.000 46 Đặt mua
54 Vietnamobile 0522.177.368 595.000 41 Đặt mua
55 Vietnamobile 0523.203.268 595.000 31 Đặt mua
56 Vietnamobile 05.23.06.2013 7.200.000 22 Đặt mua
57 Vietnamobile 0523.066.268 595.000 38 Đặt mua
58 Vietnamobile 0523.139.739 1.650.000 42 Đặt mua
59 Vietnamobile 0522.233.268 595.000 33 Đặt mua
60 Vietnamobile 0523.773.888 2.500.000 51 Đặt mua
3 4 [5] 6 7
DMCA.com Protection Status