Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
2 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
3 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
4 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
5 Vinaphone 0858.555555 888.000.000 51 Đặt mua
6 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
7 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
8 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
9 Vinaphone 0889.777777 1.430.000.000 67 Đặt mua
10 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0385.777777 419.000.000 58 Đặt mua
12 Viettel 0377.555555 621.000.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0977.444444 699.000.000 47 Đặt mua
14 Viettel 0366.888888 3.566.350.000 63 Đặt mua
15 Vinaphone 0912.333333 5.050.350.000 30 Đặt mua
16 Mobifone 0905.111111 1.000.000.000 20 Đặt mua
17 Viettel 0397.666666 610.000.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0375.888888 895.000.000 63 Đặt mua
19 Viettel 0364.999999 690.000.000 67 Đặt mua
20 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
21 Vinaphone 0911.000000 759.000.000 11 Đặt mua
22 Vietnamobile 0586.888.888 3.000.000.000 67 Đặt mua
23 Vinaphone 0826.333333 599.000.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0388.222222 440.000.000 31 Đặt mua
25 Viettel 0372.888888 850.000.000 60 Đặt mua
26 Viettel 0394.666666 560.000.000 52 Đặt mua
27 Vinaphone 0941.999999 3.900.000.000 68 Đặt mua
28 Vinaphone 0854.777777 420.000.000 59 Đặt mua
29 Viettel 0399.333333 599.000.000 39 Đặt mua
30 Viettel 0345.666666 1.333.000.000 48 Đặt mua
31 Viettel 0392.999999 1.900.000.000 68 Đặt mua
32 Viettel 0374.888888 660.000.000 62 Đặt mua
33 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
34 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000 28 Đặt mua
35 Viettel 0388.777777 569.000.000 61 Đặt mua
36 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 39 Đặt mua
37 Vinaphone 0819.111111 430.000.000 24 Đặt mua
38 Viettel 0326.777777 397.000.000 53 Đặt mua
39 Vinaphone 0888.666666 4.750.000.000 60 Đặt mua
40 Viettel 0979.777777 5.000.000.000 67 Đặt mua
41 Gmobile 0993.999999 4.568.000.000 75 Đặt mua
42 Viettel 0985.000000 750.000.000 22 Đặt mua
43 Viettel 0366.000000 350.000.000 15 Đặt mua
44 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000 32 Đặt mua
45 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
46 Viettel 0356.000000 200.000.000 14 Đặt mua
47 Viettel 0372.666666 600.000.000 48 Đặt mua
48 Gmobile 0598.666666 420.000.000 58 Đặt mua
49 Viettel 0329.777777 397.000.000 56 Đặt mua
50 iTelecom 0877.999999 3.500.000.000 76 Đặt mua
51 Viettel 0362.555555 509.000.000 41 Đặt mua
52 Viettel 0336.000000 220.000.000 12 Đặt mua
53 Vinaphone 0845.000.000 360.000.000 17 Đặt mua
54 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
55 Viettel 0399.777777 665.000.000 63 Đặt mua
56 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
57 Viettel 0374.666666 560.000.000 50 Đặt mua
58 Mobifone 09.35777777 1.900.000.000 59 Đặt mua
59 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 66 Đặt mua
60 Gmobile 0598.999999 1.790.000.000 76 Đặt mua
[1] 2 3
DMCA.com Protection Status