Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
2 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
3 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
4 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
5 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
6 Vinaphone 0858.555555 888.000.000 51 Đặt mua
7 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
8 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
9 Vinaphone 0889.777777 1.430.000.000 67 Đặt mua
10 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
11 Vinaphone 0911.222222 2.000.350.000 23 Đặt mua
12 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000 32 Đặt mua
13 Viettel 0362.555555 509.000.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0354.333333 304.000.000 30 Đặt mua
15 Mobifone 0789.444444 437.000.000 48 Đặt mua
16 Vinaphone 0826.333333 599.000.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0979.777777 5.000.000.000 67 Đặt mua
18 Viettel 0384.666666 560.000.000 51 Đặt mua
19 Vinaphone 0916.222222 1.200.000.000 28 Đặt mua
20 Viettel 0328.555555 527.000.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0342.999999 830.000.000 63 Đặt mua
22 Viettel 0399.222222 433.000.000 33 Đặt mua
23 Mobifone 0762.444444 189.000.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
25 Mobifone 0905.111111 1.000.000.000 20 Đặt mua
26 Vinaphone 0832.444444 289.000.000 37 Đặt mua
27 Viettel 0973.666666 2.990.000.000 55 Đặt mua
28 Viettel 0352.666666 660.000.000 46 Đặt mua
29 Viettel 0397.666666 610.000.000 55 Đặt mua
30 Viettel 0523.999999 1.650.350.000 64 Đặt mua
31 Viettel 0866.999999 4.280.000.000 74 Đặt mua
32 Viettel 0981.555555 1.980.000.000 48 Đặt mua
33 Viettel 0394.666666 560.000.000 52 Đặt mua
34 Viettel 0377.999999 1.690.000.000 71 Đặt mua
35 Viettel 0399.333333 599.000.000 39 Đặt mua
36 Viettel 0366.888888 3.566.350.000 63 Đặt mua
37 Viettel 0977.444444 699.000.000 47 Đặt mua
38 Viettel 0374.999999 690.000.000 68 Đặt mua
39 Vietnamobile 0565.111111 145.000.000 22 Đặt mua
40 Viettel 0355.222222 399.000.000 25 Đặt mua
41 Vinaphone 0825.777777 549.000.000 57 Đặt mua
42 Vinaphone 0911.000000 759.000.000 11 Đặt mua
43 Vinaphone 0911.777777 2.570.000.000 53 Đặt mua
44 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
45 Vinaphone 0855.999999 2.730.000.000 72 Đặt mua
46 Vinaphone 0838.444444 654.000.000 43 Đặt mua
47 Viettel 0372.888888 850.000.000 60 Đặt mua
48 Mobifone 0904.555555 1.650.000.000 43 Đặt mua
49 Viettel 0986.44.4444 639.000.000 47 Đặt mua
50 Viettel 0364.999999 690.000.000 67 Đặt mua
51 Viettel 0357.666666 610.000.000 51 Đặt mua
52 Gmobile 0598.666666 420.000.000 58 Đặt mua
53 Viettel 0971.444.444 555.000.000 41 Đặt mua
54 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
55 Viettel 0865.222.222 468.000.000 31 Đặt mua
56 Viettel 0385.777777 419.000.000 58 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.666666 4.750.000.000 60 Đặt mua
58 Vinaphone 0914.333.333 895.000.000 32 Đặt mua
59 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
60 Mobifone 0772.444444 167.000.000 40 Đặt mua
[1] 2 3
DMCA.com Protection Status