Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
2 Vinaphone 0836.555555 843.000.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0399.000000 299.000.000 21 Đặt mua
4 Viettel 0326.777777 397.000.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0377.888888 1.300.000.000 65 Đặt mua
6 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
7 Vinaphone 0941.999999 3.900.000.000 68 Đặt mua
8 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0357.888888 900.000.000 63 Đặt mua
10 Vinaphone 0814.888888 850.000.000 61 Đặt mua
11 Viettel 0367.111111 253.000.000 22 Đặt mua
12 Vinaphone 0947.555555 1.250.000.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0989.666666 6.160.000.000 62 Đặt mua
14 Viettel 0395.999999 2.090.000.000 71 Đặt mua
15 Vinaphone 0854.777777 420.000.000 59 Đặt mua
16 Viettel 0332.777.777 1.000.000.000 50 Đặt mua
17 Viettel 0377.222222 366.000.000 29 Đặt mua
18 Viettel 0966.333333 1.950.000.000 39 Đặt mua
19 Vinaphone 0819.111111 430.000.000 24 Đặt mua
20 Mobifone 0933.999999 8.460.000.000 69 Đặt mua
21 Viettel 0866.888888 6.350.000.000 68 Đặt mua
22 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 66 Đặt mua
23 Vinaphone 0828.777777 900.000.000 60 Đặt mua
24 Viettel 0345.666666 1.333.000.000 48 Đặt mua
25 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 39 Đặt mua
26 Viettel 0377.555555 621.000.000 47 Đặt mua
27 Vietnamobile 05.82.777777 185.000.000 57 Đặt mua
28 Viettel 0347.666666 560.000.000 50 Đặt mua
29 Gmobile 0993.999999 4.568.000.000 75 Đặt mua
30 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000 25 Đặt mua
31 Viettel 0372.666666 600.000.000 48 Đặt mua
32 Viettel 0374.888888 660.000.000 62 Đặt mua
33 Viettel 0366.000000 350.000.000 15 Đặt mua
34 Viettel 0356.000000 200.000.000 14 Đặt mua
35 Viettel 0399.777777 665.000.000 63 Đặt mua
36 Viettel 0374.666666 560.000.000 50 Đặt mua
37 Viettel 0375.888888 895.000.000 63 Đặt mua
38 Viettel 0336.000000 220.000.000 12 Đặt mua
39 Viettel 0986.555555 3.200.000.000 53 Đặt mua
40 Vietnamobile 0586.888.888 3.000.000.000 67 Đặt mua
41 Viettel 0359.000000 200.000.000 17 Đặt mua
42 Vietnamobile 0585.000.000 350.000.000 18 Đặt mua
43 Viettel 0367.333333 366.000.000 34 Đặt mua
44 iTelecom 0877.999999 3.500.000.000 76 Đặt mua
45 Mobifone 0707.444444 713.000.000 38 Đặt mua
46 Vinaphone 0888.777777 2.480.000.000 66 Đặt mua
47 Mobifone 09.35777777 1.900.000.000 59 Đặt mua
48 Mobifone 0933.444444 999.000.000 39 Đặt mua
49 Viettel 0388.222222 440.000.000 31 Đặt mua
50 Vinaphone 0919.555.555 2.570.000.000 49 Đặt mua
51 Viettel 0362.111.111 281.000.000 17 Đặt mua
52 Viettel 0335.666666 1.050.000.000 47 Đặt mua
53 Gmobile 0598.999999 1.790.000.000 76 Đặt mua
54 Viettel 0378.666666 610.000.000 54 Đặt mua
55 Viettel 0348.333333 350.000.000 33 Đặt mua
56 Vinaphone 0845.000.000 360.000.000 17 Đặt mua
57 Viettel 0989.333333 2.470.000.000 44 Đặt mua
58 Viettel 0328.777777 450.000.000 55 Đặt mua
59 Viettel 0337.666666 610.000.000 49 Đặt mua
60 Viettel 0342.888888 660.000.000 57 Đặt mua
1 [2] 3
DMCA.com Protection Status