Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077.8.05.2000 5.000.000 29 Đặt mua
2 Mobifone 077.8.06.2000 5.000.000 30 Đặt mua
3 Mobifone 07.03.04.2000 10.000.000 16 Đặt mua
4 Mobifone 077.5.02.2000 5.000.000 23 Đặt mua
5 Mobifone 0939.5.3.2000 8.000.000 31 Đặt mua
6 Mobifone 0939.6.5.2000 5.800.000 34 Đặt mua
7 Mobifone 0907.3.8.2000 5.300.000 29 Đặt mua
8 Mobifone 0939.622.000 5.000.000 31 Đặt mua
9 Mobifone 0939.2.9.2000 6.000.000 34 Đặt mua
10 Mobifone 0932.8.6.2000 6.300.000 30 Đặt mua
11 Mobifone 0907.1.3.2000 5.000.000 22 Đặt mua
12 Mobifone 0907.3.2.2000 5.300.000 23 Đặt mua
13 Mobifone 0909.1.7.2000 8.200.000 28 Đặt mua
14 Mobifone 0899.6.6.2000 5.000.000 40 Đặt mua
15 Vinaphone 08.1973.2000 5.000.000 30 Đặt mua
16 Vinaphone 08.1972.2000 5.000.000 29 Đặt mua
17 Vinaphone 0829.01.2000 9.000.000 22 Đặt mua
18 Vinaphone 0829.02.2000 9.000.000 23 Đặt mua
19 Vinaphone 08.1980.2000 5.000.000 28 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1981.2000 5.000.000 29 Đặt mua
21 Vinaphone 08.19.06.2000 10.000.000 26 Đặt mua
22 Viettel 0972.53.2000 8.000.000 28 Đặt mua
23 Viettel 0972.67.2000 8.000.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0979.34.2000 6.000.000 34 Đặt mua
25 Viettel 098.18.7.2000 8.000.000 35 Đặt mua
26 Viettel 0343.01.2000 5.000.000 13 Đặt mua
27 Viettel 0976.31.2000 5.500.000 28 Đặt mua
28 Viettel 0983.31.2000 7.600.000 26 Đặt mua
29 Viettel 0975.17.2000 5.500.000 31 Đặt mua
30 Viettel 097.545.2000 5.000.000 32 Đặt mua
31 Viettel 0363.07.2000 5.000.000 21 Đặt mua
32 Viettel 0976.34.2000 5.500.000 31 Đặt mua
33 Viettel 0963.44.2000 5.000.000 28 Đặt mua
34 Viettel 0978.75.2000 5.500.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0382.45.2000 5.000.000 24 Đặt mua
36 Viettel 0986.45.2000 6.500.000 34 Đặt mua
37 Viettel 0975.35.2000 5.500.000 31 Đặt mua
38 Viettel 0373.01.2000 5.000.000 16 Đặt mua
39 Viettel 0987.91.2000 6.000.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0382.73.2000 5.000.000 25 Đặt mua
41 Viettel 0963.79.2000 7.900.000 36 Đặt mua
42 Viettel 0986.47.2000 5.000.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0973.13.2000 8.000.000 25 Đặt mua
44 Viettel 0986.74.2000 6.500.000 36 Đặt mua
45 Viettel 0972.32.2000 8.000.000 25 Đặt mua
46 Viettel 0967.24.2000 5.000.000 30 Đặt mua
47 Viettel 0985.47.2000 6.500.000 35 Đặt mua
48 Viettel 0372.13.2000 5.000.000 18 Đặt mua
49 Viettel 0977.58.2000 5.000.000 38 Đặt mua
50 Viettel 039.20.4.2000 5.000.000 20 Đặt mua
51 Viettel 098.113.2000 8.500.000 24 Đặt mua
52 Viettel 096.158.2000 7.600.000 31 Đặt mua
53 Viettel 096.126.2000 7.600.000 26 Đặt mua
54 Viettel 096.113.2000 7.600.000 22 Đặt mua
55 Viettel 097.279.2000 8.500.000 36 Đặt mua
56 Viettel 0377.79.2000 5.000.000 35 Đặt mua
57 Viettel 08.6543.2000 5.000.000 28 Đặt mua
58 Viettel 0379.99.2000 10.000.000 39 Đặt mua
59 Viettel 0867.99.2000 6.000.000 41 Đặt mua
60 Viettel 0865.55.2000 10.000.000 31 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d

DMCA.com Protection Status