Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0779.73.2001 2.130.000 36 Đặt mua
2 Vietnamobile 0566.72.2001 810.000 29 Đặt mua
3 Mobifone 0932.55.2001 2.500.000 27 Đặt mua
4 Mobifone 0909.261.201 770.000 30 Đặt mua
5 Vinaphone 0947.09.07.01 1.250.000 37 Đặt mua
6 Mobifone 0798.23.2001 1.830.000 32 Đặt mua
7 Viettel 0357.21.12.01 840.000 22 Đặt mua
8 Viettel 0357.52.2001 1.830.000 25 Đặt mua
9 Mobifone 0786.01.01.01 30.000.000 24 Đặt mua
10 Viettel 0369.75.2001 1.830.000 33 Đặt mua
11 Mobifone 0786.55.2001 2.130.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.18.05.01 840.000 39 Đặt mua
13 Mobifone 0707.81.2001 2.600.000 26 Đặt mua
14 Mobifone 0707.32.2001 2.600.000 22 Đặt mua
15 Viettel 0346.69.2001 1.830.000 31 Đặt mua
16 Mobifone 0934.09.04.01 1.100.000 30 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.13.02.01 1.100.000 29 Đặt mua
18 Vietnamobile 0587.44.2001 810.000 31 Đặt mua
19 Mobifone 0777.95.2001 3.000.000 38 Đặt mua
20 Viettel 0364.15.0101 980.000 21 Đặt mua
21 Viettel 0385.79.2001 2.130.000 35 Đặt mua
22 Mobifone 0775.02.01.01 1.100.000 23 Đặt mua
23 Vinaphone 0859.05.05.01 770.000 33 Đặt mua
24 Mobifone 0765.71.2001 1.830.000 29 Đặt mua
25 Vietnamobile 0583.81.2001 810.000 28 Đặt mua
26 Vinaphone 0945.18.01.01 1.250.000 29 Đặt mua
27 Viettel 0965.10.03.01 1.330.000 25 Đặt mua
28 Vinaphone 0853.09.09.01 980.000 35 Đặt mua
29 Vietnamobile 0587.50.2001 810.000 28 Đặt mua
30 Mobifone 0777.02.01.01 1.980.000 25 Đặt mua
31 Mobifone 0786.01.07.01 980.000 30 Đặt mua
32 Vinaphone 0949.48.2001 2.280.000 37 Đặt mua
33 Vinaphone 0948.09.08.01 1.250.000 39 Đặt mua
34 Mobifone 0769.80.2001 1.180.000 33 Đặt mua
35 Viettel 0364.87.2001 1.830.000 31 Đặt mua
36 Mobifone 0937.15.01.01 1.330.000 27 Đặt mua
37 Viettel 0394.54.2001 1.830.000 28 Đặt mua
38 Viettel 0974.06.01.01 2.800.000 28 Đặt mua
39 Viettel 0387.22.2001 2.130.000 25 Đặt mua
40 Vinaphone 0945.20.01.01 1.250.000 22 Đặt mua
41 Vinaphone 0826.27.08.01 770.000 34 Đặt mua
42 Mobifone 0798.101.101 7.000.000 28 Đặt mua
43 Mobifone 0938.27.01.01 1.680.000 31 Đặt mua
44 Mobifone 0765.86.2001 2.130.000 35 Đặt mua
45 Vinaphone 0949.12.10.01 1.250.000 27 Đặt mua
46 Mobifone 0786.04.0101 1.100.000 27 Đặt mua
47 Vietnamobile 0583.35.2001 810.000 27 Đặt mua
48 Mobifone 0764.42.2001 1.830.000 26 Đặt mua
49 Viettel 0374.31.2001 1.830.000 21 Đặt mua
50 Viettel 0978.46.2001 2.600.000 37 Đặt mua
51 Mobifone 0769.84.2001 1.830.000 37 Đặt mua
52 Vinaphone 0944.29.01.01 1.250.000 30 Đặt mua
53 Vinaphone 0945.06.10.01 1.250.000 26 Đặt mua
54 Vinaphone 0853.07.07.01 980.000 31 Đặt mua
55 Vinaphone 0946.09.07.01 1.250.000 36 Đặt mua
56 Mobifone 0797.63.2001 1.830.000 35 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.04.04.01 1.330.000 33 Đặt mua
58 Viettel 0365.46.2001 1.830.000 27 Đặt mua
59 Viettel 0963.29.02.01 1.330.000 32 Đặt mua
60 Vinaphone 0949.43.2001 2.280.000 32 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status