Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0909.37.2012 5.000.000 33 Đặt mua
2 Vinaphone 0889.08.09.12 910.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 0786.28.12.12 1.100.000 37 Đặt mua
4 Vinaphone 0828.19.09.12 910.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 0797.00.2012 1.830.000 28 Đặt mua
6 Viettel 0387.22.2012 2.130.000 27 Đặt mua
7 Mobifone 0934.07.12.12 2.280.000 29 Đặt mua
8 Viettel 0377.04.1212 980.000 27 Đặt mua
9 Mobifone 0773.02.12.12 1.600.000 25 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.16.09.12 840.000 43 Đặt mua
11 Mobifone 0764.012.012 16.000.000 23 Đặt mua
12 Mobifone 070.73.11112 2.130.000 23 Đặt mua
13 Viettel 0335.12.12.12 45.000.000 20 Đặt mua
14 Mobifone 0786.012.012 16.000.000 27 Đặt mua
15 Mobifone 0784.73.2012 1.830.000 34 Đặt mua
16 Vinaphone 0853.10.11.12 3.300.000 22 Đặt mua
17 Mobifone 0707.33.2012 3.300.000 25 Đặt mua
18 Mobifone 0773.17.08.12 1.100.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0343.58.2012 1.830.000 28 Đặt mua
20 Mobifone 0786.10.11.12 5.800.000 27 Đặt mua
21 Mobifone 0775.02.02.12 1.100.000 26 Đặt mua
22 Vinaphone 0813.26.08.12 770.000 31 Đặt mua
23 Mobifone 0773.021.012 770.000 23 Đặt mua
24 Mobifone 0931.17.12.12 2.600.000 27 Đặt mua
25 Mobifone 0764.99.2012 2.130.000 40 Đặt mua
26 Vinaphone 0888.23.02.12 840.000 34 Đặt mua
27 Viettel 0365.29.2012 1.830.000 30 Đặt mua
28 Vinaphone 0813.27.06.12 770.000 30 Đặt mua
29 Vinaphone 0848.17.02.12 840.000 33 Đặt mua
30 Vinaphone 0846.22.03.12 770.000 28 Đặt mua
31 Vinaphone 0857.28.06.12 770.000 39 Đặt mua
32 Viettel 0369.74.2012 1.830.000 34 Đặt mua
33 Mobifone 0937.18.02.12 945.000 33 Đặt mua
34 Mobifone 0933.12.05.12 1.287.500 26 Đặt mua
35 Mobifone 0797.96.2012 1.490.000 43 Đặt mua
36 Mobifone 0908.07.05.12 1.480.000 32 Đặt mua
37 Mobifone 0931.27.06.12 945.000 31 Đặt mua
38 Mobifone 0933.18.03.12 875.000 30 Đặt mua
39 Mobifone 0937.22.09.12 875.000 35 Đặt mua
40 Mobifone 0933.20.06.12 910.000 26 Đặt mua
41 Mobifone 0937.10.03.12 945.000 26 Đặt mua
42 Mobifone 0786.69.2012 1.450.000 41 Đặt mua
43 Mobifone 0933.26.03.12 910.000 29 Đặt mua
44 Mobifone 0794.87.2012 1.287.500 40 Đặt mua
45 Mobifone 0931.26.07.12 875.000 31 Đặt mua
46 Mobifone 0786.26.2012 1.287.500 34 Đặt mua
47 Mobifone 0783.24.2012 1.287.500 29 Đặt mua
48 Mobifone 0792.57.2012 1.287.500 35 Đặt mua
49 Mobifone 0794.88.2012 1.450.000 41 Đặt mua
50 Mobifone 0933.14.09.12 945.000 32 Đặt mua
51 Mobifone 09.08.03.09.12 1.560.000 32 Đặt mua
52 Mobifone 0783.58.2012 1.287.500 36 Đặt mua
53 Mobifone 0931.26.06.12 980.000 30 Đặt mua
54 Mobifone 0786.06.2012 1.287.500 32 Đặt mua
55 Mobifone 0799.76.2012 1.437.500 43 Đặt mua
56 Mobifone 0785.66.2012 1.690.000 37 Đặt mua
57 Mobifone 0908.21.07.12 1.100.000 30 Đặt mua
58 Mobifone 0937.09.03.12 1.015.000 34 Đặt mua
59 Mobifone 0797.69.2012 1.710.000 43 Đặt mua
60 Mobifone 0785.14.2012 1.287.500 30 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status